پاورپوینت خلاصه کتاب آمار و احتمالات مهندسي دكتر پرويز نصيري

مطالب دیگر:
🔍دانلود فایل ورد Word پروژه مدلسازی ریاضی و ارائه یک الگوریتم مهندسی جهت تحلیل اقتصادی یک میکروتوربین گازی با نرم افزار EES🔍سوالات نظارت عمران اسفند سال89 پایه 3 همراه با پاسخنامه🔍سوالات نظارت عمران سال90 پایه 3 همراه با پاسخنامه🔍سوالات نظارت عمران سال91 (شهریور) پایه 3 همراه با پاسخنامه🔍حل تمرین فصل دوم کتاب روسازی راه طباطبایی🔍تجربیات مدون و گزارش تخصصی فرهنگیان-چگونگی کنترل رفتارهای نامتعارف و عدم مسئولیت پذیری در دانش آموزان پایه ی نهم🔍گزارش تخصصی ادبیات راهنمایی-تقویت خلاقیت ادبی و پرورش ذوق هنری دانش آموزان دوره ی راهنمایی تحصیلی🔍گزارش تخصصی ادبیات راهنمایی-علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس زبان و ادبیات فارسی بوسیله آموزشهای دانش آموز محور🔍گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی : علاقمند کردن دانش آموزان به درس ادبیات فارسی و جلوگیری از افت تحصیلی آنها با روش های خلاقانه🔍کتاب روش تحقیق در مدیریت تألیف دکتر غلامرضا خاکی بصورت کامل با رویکرد به پایان نامه نویسی🔍پکیج مشاوران نصر فوق العاده و کاملا تضمین شده قبولی بی چون و چرا و شگفتی ساز حتی در شب امتحان🔍سوالات و پاسخنامه آزمون مشاوران رشته آموزش مشاوره و مدیریت🔍سوالات و پاسخنامه آزمون مشاوران رشته آموزش اینترنت و شبکه🔍دانلود فایل ورد Word پروژه نقش طراحی پایگاه داده‌های توزیع شده و Grid Database Design در پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک🔍پاوورپوینت سمینار مکان یابی محل دفن پسماند با نرم افزار GIS جی آی اس و روش AHP ای اچ پی🔍دانلود فایل ورد Word پروژه زمان بندی و انتخاب منابع در محیط محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی🔍دانلود فایل ورد Word پروژه مدیریت منابع زمانی بر روی گراف مبتنی بر واحد پردازنده گرافیكی🔍دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی مجموعه نرم افزار VMware vSphere🔍دانلود فایل ورد Word پروژه بهینه سازی روش تشخیص اهمیت پیوند در پایگاه پیوند و کاربست آن در معماری موتورهای جستجو🔍دانلود فایل ورد Word پروژه الگوریتم های شبیه سازی سازگار برای ارزش گذاری اختیارمعامله های آمریکایی و برمودایی
دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب آمار و احتمالات مهندسي دكتر پرويز نصيري، در قالب ppt و در 190 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: آمار توصیفی مفاهيم اساسي: 1- جامعه 2- نمونه 3- داده هاي آماري 4- متغير: انواع آن: 1- کمی 2- کیفی شاخص هاي گرايش مركزي: 1- مي|34032912|lkt|کتاب آمار و احتمالات مهندسي دكتر پرويز نصيري,دانلود کتاب آمار و احتمالات مهندسي دكتر پرويزنصيري,دانلود جزوه آمار و احتمالات مهندسي دكتر پرويزنصيري,حل المسائل کتاب آمار و احتمالات مهندسي دكتر پرويز نصيري,پاورپوینت کتاب آمار و احتمالات مهندسي نصیری
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان پاورپوینت خلاصه کتاب آمار و احتمالات مهندسي دكتر پرويز نصيري را مشاهده می نمایید.

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب آمار و احتمالات مهندسي دكتر پرويز نصيري،
در قالب ppt و در 190 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: آمار توصیفی
مفاهيم اساسي:
1- جامعه
2- نمونه
3- داده هاي آماري
4- متغير:
انواع آن:
1- کمی
2- کیفی
شاخص هاي گرايش مركزي:
1- ميانگين:
الف- میانگین حسابی
ب- میانگین هندسی
پ- میانگین هارمونیک
ت- میانگین پیراسته
2- ميانه
3- نما
4- چارك ها
شاخص های پراکندگی:
- دامنه
2- واریانس
3- انحراف معیار
4- متغیرهای استاندارد
5- ضریب تغییر یا تعیین
6- انحراف چارکی
7- گشتاورها
نمودارها:
1- نمودار نقطه ای
2- نمودار دایره ای
3- نمودار میله ای
4- نمودار مستطیلی
5- نمودار چندضلعی فراوانی
6- نمودار چندضلعی تجمعی
چولگي
برجستگي
كدگذاري
جامعه آماري دوبعدي

فصل دوم: احتمال
1- فضای نمونه
2- پیشامد
3- شمارش
4- اصول شمارش
5- جایگشت
6- ترکیب
7- احتمال
8- تابع احتمال
9- قوانین احتمال
10- احتمال شرطی
11- دو پيشامد مستقل
12- فرمول بيز

فصل سوم: توزيع متغيرهاي تصادفي
1- متغیر تصادفی
2- متغیر تصادفی گسسته
3- متغیر تصادفی پیوسته
4- تابع توزیع (F(x
5- تابع احتمال و تابع توزیع توام دو متغیر تصادفی
6- تابع توزیع توام
7- تابع چگالی احتمال و تابع توزیع حاشیه ای
8- تابع چگالی احتمال و تابع توزیع شرطی
9- استقلال دو متغیر تصادفی
10- امید ریاضی:
ويژگي هاي اميد رياضي
11- گشتاورها:
11-1 واريانس
11-2 ويژگي هاي واريانس
11-3 كوواريانس دو متغير تصادفي
12- ضریب همبستگی دو متغیر تصادفی:
12-1 ويژگي هاي ضريب همبستگي
13- چولگی و برجستگی در جامعه
14- تابع مولد گشتاورها:
ویژگی های تابع مولد گشتاورها
15- نامساوی مارکف و چبیشف:
- نامساوی مارکف
- نامساوی چبیشف

فصل چهارم: توزيع هاي احتمال خاص
1- توابع احتمال خاص گسسته:
1-1 تابع احتمال يكنواخت
1-2 تابع احتمال برنولي
1-3 تابع احتمال دو جمله اي:
1-3-1 ويژگي هاي توزيع دو جمله اي
1-4 تابع احتمال دو جمله اي منفي (پاسكال):
1-4-1 ويژگي هاي توزيع دو جمله اي منفي
1-5 تابع احتمال هندسي:
1-5-1 ويژگي هاي توزيع هندسي
1-6 تابع احتمال فوق هندسي:
- ویژگی های توزیع فوق هندسی
1-7 تابع احتمال پواسن:
1-7-1 ويژگي هاي توزيع پواسن
1-8 تابع احتمال سري لگاريتمي
- تابع احتمال سری لگاریتمی مارکف:
ویژگی های سری لگاریتمی مارکف
2- توابع چگالي احتمال خاص پيوسته:
2-1 تابع چگالي احتمال يكنواخت (مستطيلي):
2-1-1 ويژگي هاي تابع چگالي احتمال يكنواخت
2-2 تابع چگالي احتمال نرمال:
2-2-1 ويژگي هاي توزيع نرمال
2-3 توزيع نرمال استاندارد
2-4 تابع چگالي احتمال نمايي:
2-4-1 ويژگي هاي توزيع نمايي
2-5 تابع چگالي احتمال گاما:
2-5-1 ويژگي هاي توزيع گاما
2-6 تابع چگالي احتمال كي‌دو:
2-6-1 ويژگي هاي توزيع كي دو
2-7 تابع چگالي احتمال بتا:
2-7-1 ويژگي هاي توزيع بتا
2-8 تابع چگالي احتمال استودنت (توزيع t)
2-8-1 ويژگي هاي توزيع t:
2-9 تابع چگالي احتمال فيشر

فصل پنجم: توزیع های نمونه گیری
1- برآوردگر:
1-1 ويژگي هاي برآوردگر كارا
2- توزیع مشترک
3- توابع خطی از متغیرهای تصادفی مستقل
4- توزیع میانگین
5- قضیه حد مرکزی
6- تقریب نرمال برای توزیع دو جمله ای
7- توزیع واریانس نمونه
8- توزیع t
9- توزیع نسبت واریانس دو نمونه

فصل ششم: برآورد نقطه ای و فاصله ای پارامتر
برآورد نقطه ای
روش گشتاورها
روش درست نمایی ماکزیمم
برآورد فاصله ای
فاصله اطمینان برای میانگین توزیع نرمال
فاصله اطمینان برای p توزیع دوجمله ای
فاصله اطمینان برای تفاضل میانگین دو جامعه
فاصله اطمینان برای واریانس جامعه
فاصله اطمینان برای نسبت دو واریانس

فصل هفتم: آزمون فرض هاي آماري
مفاهیم اولیه
آزمون فرض برای میانگین توزیع نرمال
آزمون فرض های دوطرفه با استفاده از فاصله اطمینان
آزمون فرض آماری با استفاده از p مقدار
آزمون فرض برای پارامتر توزیع دوجمله ای
آزمون فرض برای تفاضل میانگین دوجامعه
آزمون فرض برای واریانس جامعه
آزمون فرض برای نسبت دو واریانس

فصل هشتم: همبستگي و رگرسيون
ضریب همبستگی:
خصوصیات ضریب همبستگی نمونه ای پیرسن
خط رگرسیون
پیش بینی
آزمون فرض برای b
آزمون فرض برای a